Veel volwassen mensen lopen (vaak onbewust) rond met onopgeloste kindpijnen en geven dit ook weer door aan hun kinderen, zodat dit van generatie op generatie overgaat. Een proces wat zelfs de oorzaak kan zijn van het niet waarmaken van dromen en gaan staan voor jouw talenten. Maar wat is dat dan, kindpijn?

In mijn vorige blog schreef ik al over de emotionele erfenis die ik en mijn zus van onze ouders hebben meegekregen. Aangezien onze ouders liever de ‘goede vrede’ wilde bewaren door hun stilzwijgen over hun verleden en ongemakken in het heden, ontstond er een negatieve energie die tussen hun als ouders en ons, hun kinderen hing. Een energie van kilte, afstand, verdriet, boosheid. Allemaal ontstaan in hun kindertijd, voortleefde in hun volwassen leven en die onuitgesproken bleef, totdat ik de boel opengooide met mijn vragen. Punt is dat mensen vaak denken dat wanneer iets maar ver wordt weggestopt, ze denken dat het hiermee afgedaan is. Maar dit wegstoppen werkt juist averechts. Alle pijn, opgelopen in je kindertijd en in je latere leven, wordt ergens in je hersenen opgeslagen als historisch besef. Indien je niet bewust bent van deze (weggestopte) pijnen en deze pijnen niet de kans krijgen geheeld te worden, zal dit nog zijn negatieve invloed hebben in het volwassen leven. Iets wat weggestopt wordt, zal om aandacht gaan/blijven schreeuwen (triggeren). Denk maar aan een fysieke kwaal die geen aandacht krijgt en of niet wordt behandeld. Het wordt dan meestal erger. Dit schreeuwen, getriggerd worden voelen we in ons volwassen leven, wanneer iets (een situatie) of iemand ons ogenschijnlijk veel pijn doet. Het is dan niet dit iets of die persoon die ons zo veel pijn doet, maar de plek aanboren in ons onbewuste waar de kindpijnen liggen opgeslagen; in ons historisch besef. De niet geheelde kindpijnen worden weer aangeraakt/gevoeld en je kunt niet meer objectief zijn over de situatie en of de persoon die jou pijn doet. Hierdoor is de kans groot dat je vanuit kind-bewustzijn in plaats van vanuit volwassen-bewustzijn gaat reageren. Een situatie wordt dan niet opgelost en een pijn leeft voort. Het kind in ons denkt namelijk in termen als ‘nooit’ en ‘altijd’ en heeft angst wat verlammend kan werken. Een volwassen persoon denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en is in staat onvoorwaardelijke liefde te tonen. Dit zijn maar een paar voorbeelden van kind-bewustzijn en volwassen-bewustzijn. In de trainingen/workshops wordt hier veel aandacht aan besteed, zodat een ieder handvatten krijgt om een volwaardig en gelukkig leven te kunnen leiden. Een leven zonder beperkt te hoeven worden door zijn/haar negatieve overtuigingen die voortkomen uit kindpijnen. Het is overigens in geen enkele training/workshop de bedoeling te gaan wijzen naar onze ouders/opvoeders. Zij deden hun best op hun manier, zij het vaak onbewust. Door te praten met mijn ouders over hun verleden en hoe ik mijn verleden heb ervaren, leerde ik mijzelf als totaal persoon (het kind in mij en ik als volwassene) kennen. Inzichten kwamen over mijn manier van denken/voelen/handelen, zodat ik dingen kon gaan veranderen. De open wonden zijn nu littekens geworden en ik heb nu eigen verantwoordelijkheid dit zo te houden. Dit is een ongoing process van vallen en opstaan. Dat is het leven! Mijn ouders ben ik nu heel dankbaar voor hun moed om open te durven gaan en te vertellen, zodat onze band nu beter is dan ooit is geweest. Hetzelfde probeer ik met mijn eigen kinderen te doen. Niet vanuit automatisme maar vanuit onvoorwaardelijke liefde.

ENKELE VOORBEELDEN VAN KINDPIJNEN:

  • Vraag je je wel eens af wie je nu werkelijk bent?
  • Voel je je vaak afgewezen?
  • Heb je het gevoel dat je er niet bij hoort en dat je anders bent dan anderen?
  • Vind je het moeilijk om je gevoelens te uiten?
  • Voel je je vaak niet gehoord of niet gezien?
  • Heb je te maken gehad met incest of is je seksualiteit op een andere manier beschadigd?
  • Voel je je snel schuldig?
  • Geloof je, dat wat je ook doet, het nooit goed genoeg is?
  • Etc.

De eerste fase van het helen van kindpijnen is het herkennen ervan. Je bewust worden wat jouw kindpijnen zijn. Hierdoor kun je ook bewust worden wanneer je in kind- volwassen bewustzijn zit. Een volgende keer zal ik hier dieper op ingaan!

Wil je zelf aan de slag en meer weten over kindpijnen en het helen ervan?

Het boek ‘Op weg naar je ware zelf’ van Jean Jenson, is een echte aanrader. Ook het boek ‘Liefhebben zonder voorwaarden’ van Paul Ferrini, kan je verder op weg helpen.

Liefs, Monique