Training: Deelpersonen
Duur: 3 dagen van 9.15 – 17.00 uur
Start: Maandelijks met uitzondering van Augustus

BEN JIJ KLAAR VOOR JE WARE IDENTITEIT?

Nadat je aan de slag bent gegaan met jouw innerlijk kind, gaan we in module 2 een stapje verder.
Ieder mens bestaat uit verschillende delen, ook wel deelpersonen of deelpersoonlijkheden genoemd. Denk maar eens aan ‘De koppige’ deelpersoon in jou, of ‘De krachtige’ deelpersoon. Zo hebben wij er tientallen en allemaal (positief of negatief) hebben ze aandacht nodig wanneer ze op de voorgrond treden. Het zijn onze sterke en zwakke delen die kenmerkend en uniek zijn voor onze gehele identiteitBeide mogen er zijn, beide leer je te omarmen en accepteren. Negativiteit en positiviteit horen bij elkaar! Je hebt (+/-) prikkels nodig om jezelf te blijven ontwikkelen en in actie te komen.

Zo zijn we geneigd om iemand of onszelf al gauw te bestempelen met 1 deelpersoon in plaats van verscheidene deelpersonen, zodat wij diegene of onszelf niet als totaal persoon zien. Dit veroorzaakt disharmonie. In deze tweede module leer je hoe je zowel jouw positieve als negatieve deelpersonen kunt integreren in jouw leven en hoe ze kunnen samenwerken. Hierdoor ontstaat harmonie.

Halverwege deze module schrijf je jouw eigen persoonlijke geschiedenis, wat een verrijking is voor je verdere leven.

Je krijgt een totaalbeeld van jouw identiteit, wat je vrijheid geeft in je doen en laten, evenwichtigheid, en een (groter) gevoel van (zelf-)vertrouwen.